Cases

VIFU

Fødevarer og saltresistente planter

VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling, har fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation.

Udover regionale og nationale projekter deltager VIFU i flere internationale projekter, herunder Interreg North Sea Region projektet SalFar.

 

Klimaforandringer er en global udfordring, som vil få stor indflydelse på Nordsøregionen, idet kystområderne vil blive påvirket. Stigende havniveau fører til øget nedsivning af havvand og større risiko for oversvømmelse. I SalFar står klimaeksperter, forskere, undervisere, landmænd, iværksættere og politiske beslutningstagere sammen om at bidrage til at mindske virkningerne af tilsaltning. Partnerne laver blandt andet undersøgelser af forskellige afgrøders salttolerance, demonstrerer alternative landbrugsmetoder under saltholdige forhold og arbejder med nye forretningsmuligheder for landmænd, fødevareproducenter og iværksættere.

 

VIFU er partner i projektet og ansvarlig for arbejdspakken omkring kommunikation. Erfaringer fra eksempelvis den hollandske ø, Texel, formidles til virksomheder og interessenter i Danmark og andre europæiske lande. Herunder:

  • Hvilke planter kan klare de saltholdige miljøer?
  • Hvilke fødevarer kan de saltresistente planter indgå i? (eks. pesto, chutney, quiches)
  • Nye forretningsmodeller
  • Kontakter til samarbejdspartner i de øvrige lande

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk