Cases

RoboCluster

Robotter og kunstig intelligens skal assistere gartnerier

Ligesom i den øvrige fremstillingsindustri bliver gartnerierne også mødt af kundernes krav om høj kvalitet uden meromkostninger.

Gartneriernes planter er nøje kontrolleret for at sikre den høje kvalitet. Det sker dog under den løbende kontrol, at man må konstatere, at planterne ikke lever op til kundernes krav, hvad end det er pestangreb eller stress forårsaget af fejl i næringsstrømmen.

Projektet ”robot- og sensorteknologi i væksthuse” har givet indblik i mulighederne for at automatisere kontrollen med planterne i løbet af produktionen. Projektet har fokuseret på brugen af sensorer og databehandling til at udlede helbredstilstanden for planter.

”Hvis man automatiserede opgaven med at inspicere planteproduktionen, ville det give en både miljømæssig og økonomisk gevinst. Automatisk inspektion giver ligeledes mulighed for bedre planlægning og prioritering af for eksempel vanding af planterne” udtaler Niels Erik Andersson, produktionskonsulent hos Gartneriet PKM.

Sensorer ser det usynlige
I projektet er der benyttet et hyperspektralt kamera, som optager billeder af planterne uden for det synlige lysspektrum, og dermed kan detektere materialesammensætninger, som ikke er synlige for det menneskelige øje. Billederne blev behandlet med kunstig intelligens og Deep Learning, hvor systemet oplæres ved hjælp af en stor mængde data – i dette tilfælde billeder af planterne.

”Vi samlede billeder op indtil vi synligt kunne se, at planterne begyndte at lide under den manglende vanding. Ved at opdage fejlvandingen før den bliver synlig, kan vi mindske spild og sikre en mere ensartet kvalitet af produkterne” forklarer projektleder Thomas Giselsson, Teknologisk Institut.

Projektet har vist, at der er et stort potentiale for brugen af robot- og automationsteknologi i gartnerierne, hvor produktionen er kendetegnet ved ensidigt gentagne arbejdsprocesser. Herudover spiller automatisering også en væsentlig rolle i forhold til fremadrettet at beholde og udvide planteproduktionen i Danmark.

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk