Videndeling om nye kommunikationskanaler i klynger

Startdato: 17-05-21
Tid: Kl. 13-15
Sted: Online

Kom med til online videndeling for klyngekommunikatører i maj, hvor emnet er Nye kommunikationskanaler. På mødet vil Julie Lykke-Nedergaard fra MADE fortælle om, hvordan klyngen har båret sig ad med MADE podcast, og hvilke erfaringer de har gjort sig, og Jakob Wandel fra Food & Bio Cluster Denmark vil fortælle om klyngens nye tiltag med web TV.

 

Tilmeld dig her

 

Her du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Charlotte A. Lysgaard, cal@clusterexcellencedenmark.dk

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk