Vil du være med til at forme fremtidens forskningsinfrastruktur?

Startdato: 11-11-19
Tid: 13.30 - 14.30
Sted: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 43, København K, Lokale A/B

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) igangsætter nu arbejdet med at udvikle en ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur, som forventes at danne grundlag for samlede investeringer på cirka 650 millioner kroner i de kommende år.

 

Den nye roadmap vil præsentere et katalog med forslag til nationale forskningsinfrastrukturer, der vil være grundlag for ministeriets investeringer fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i perioden 2020-2023

 

Du kan komme med inputs og indsende forslag til en ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur. Få mere at vide når SFU inviterer til informationsmøde i København. På mødet vil invitationsteksten og dens betingelser for at indsende forslag blive præsenteret. Ligeledes vil betingelserne for ESFRI roadmap blive præsenteret.

  

Tilmelding skal ske til sfu-infrastruktur@ufm.dk senest onsdag den 6. november 2019 kl. 14.

 

Læs mere her: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/forskningsinfrastruktur/Danske-roadmap-for-forskningsinfrastruktur/dansk-roadmap-for-forskningsinfrastruktur

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk