nyheder

   

   

E-bog om digitalisering nu på engelsk

Vores e-bog om digitalisering af klyngeservices og -aktiviteter ligger nu klar i en engelsk udgave. ...

160 mio. kr. til de 14 nye klynger

I begyndelsen af oktober blev Danmarks 14 nye viden- og erhvervsklynger udpeget af uddannelses- og forskningsministeren. Nu støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse de nye klynger med 160 mio. kr., så vejen fra forskning til faktura bliver lettere for virksomhederne....

14 nye klynger er på plads

Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget en række nye klynger, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed få mere innovation ud i samfundet. ...

Danske klynger skaber nye globale forbindelser

Eventen var historiens første online globale matchmaking, og den var en massiv succes...

Millionstøtte til klyngeprojekter

Det strømmer for tiden ind med nyheder om nye klyngeprojekter, der har modtaget store beløb i støtte fra forskellige sider....

Internationale kongresser udgør stort potentiale for danske virksomheder

100.000 besøgende internationale forskere udgør et markant uudnyttet potentiale for danske virksomheder, skriver Danmarks nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark, i dette indlæg....

Mød ICDK på årets TechBBQ Digital 17.-18.sep.

Hør nærmere om de muligheder, som centrene tilbyder startups, der ønsker at afsøge det internationale marked...

Morgenmøder i European Alliance Against Coronavirus

...

Opportunities coming up for Nordic clusters and stakeholders

Nordic Innovation will in the period 2021-24 drive forward eight new initiatives aimed to help the economy recover in a greener direction in the wake of COVID-19...

Tværsektor-samarbejde i innovation – sådan lykkes det

På baggrund af resultater fra 54 eksisterende tværsektorielle samarbejder har projektet RiConfigure samlet nogle praktiske anbefalinger til, hvordan de kan lykkes....

Robotindustrien får millionstøtte til global vækst

Nyt partnerskab mellem Industriens Fond og Odense Robotics...

Danmark blandt verdens mest innovative lande

International rangliste over innovationskraften i 131 lande placerer Danmark på en 6. plads. ...

Innovationsfonden nedsætter nyt sparringspanel

Innovationsfonden samler aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem i et nyoprettet Danish Innovation Sounding Board....

Webinar: Digitalisering af klyngeservices

Webinar fra lanceringen af e-bogen "Digitalisering af klyngeservices og -aktiviteter", som sætter fokus på, hvordan innovationskraften i klyngerne på rekordtid er blevet nytænkt og digitaliseret. ...

Ny e-bog om digitalisering af danske klyngers services og aktiviteter

Cluster Excellence Denmark lancerer i dag en ny e-bog: Digitalisering af klyngeservices og -aktiviteter....

Klynger, cirkulær omstilling og genstart

I løbet af august sender Cluster Excellence Denmark en survey ud til danske klyngeledere og udenlandske klynger om cirkulær omstilling....

Danske klynger får central rolle i European Digital Innovation Hubs

Erhvervshusene inviteres til at byde ind med et konsortium med samarbejdsaktører til de kommende Digital Innovation Hubs. Det er et krav, at en eller flere konsoliderede klyngeorganisationer aktivt indgår i konsortiet....

Udvælgelse af danske kandidater til European Digital Innovation Hubs

Erhvervsstyrelsen har lanceret den nationale udvælgelsesproces for indstilling af danske kandidater til de kommende European Digital Innovations Hubs....

Invitation: Cirkulære forretningsmodeller i nordiske produktionvirksomheder

Nordic Innovation inviterer virksomheder til at udforske cirkulære forretningsmodeller i den nordiske produktionsindustri i en række workshops...

Gode digitale events søges

Cluster Excellence Denmark samler lige nu gode eksempler på digitale klyngeevents til et nyt værktøj om digitalisering af klyngeevents. ...

Ny eksport- og investeringspakke

Udenrigsministeriet har lanceret en ny eksport- og investeringspakke til at styrke danske virksomheders eksportmuligheder og arbejdspladser. ...

TCI Global Conference, Kazan, udskudt til 2021

TCI2020 bliver i stedet afholdt virtuelt. ...

FAQ om klyngeudbud - opdateret 20/5

Om FAQ, der besvarer indkommende, generelle spørgsmål til klyngeopslaget....

Globalisering via klynger på nye måder

Før COVID-19-krisen var de danske klynger aktive i over 60 lande. På et online videndelingsmøde delte internationaliseringseksperter fra 15 danske klynger de første erfaringer med internationalisering under krisen. Blandt konklusionerne var, at klynger er i gang med at nytænke internationalisering....

Tips til digitalisering af klyngeevents

Mange klyngeaktiviteter er blevet digitale som konsekvens af COVID-19-krisen. Sammen med de danske klynger har vi samlet nogle af de første erfaringer....

Klyngernes Shanghai

ICDK Shanghai interesseret i at udvikle langsigtede samarbejder med de klyngeorganisationer og økosystemer, der passer til fokusområderne...

Læs og debatter om de nye forslag til indsatsområder i GTS 2021-2024

I de kommende uger kan man på bedreinnovation.dk være med til at påvirke indsatsområderne for GTS'ernes arbejde de kommende år. Klynger og innovationsnetværk opfordres til at bidrage....

Innovationskraft på nye måder - klyngers respons på Covid-19 krisen

Ligesom det øvrige samfund er klyngerne berørt af coronakrisen. De er i fuld gang med at tilpasse, udvikle og implementere aktiviteter, som på nye måder bidrager til virksomhedernes innovationskraft. ...

Midler fra Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse til COVID-19-indsatser

Bestyrelsen har besluttet at afsætte yderligere midler til COVID-19-indsatser. Vi har samlet nogle af de aktuelle indsatser....

Zoom, GDPR og datahåndtering

Corona-krisen har gjort videokonferencetjenesten Zoom til ”the only way” for mange. Derfor er der naturligt interesse for databehandling i forbindelse med Zoom. Vi har samlet lidt inspiration, som man som klynge eller virksomhed kan forholde sig til....

Covid-19 værktøjskasse

Vi har her samlet forskellige oplysninger og links til information om, hvordan man som klynge/arbejdsgiver kan forholde sig i den aktuelle situation mht. Coronavirus. ...

Corona/Covid-19 for europæiske klynger

European Cluster Collaboration Platform har lavet et forum for europæiske klyngeerfaringer med Covid-19....

Klyngekommunikation og corona

Se infografik fra møde mellem klyngekommunikatører om kommunikation under coronakrisen....

Tools til digitalisering af klyngeservices og aktiviteter

Vi har samlet en oversigt over redskaber, der kan være med til at digitalisere klyngeservices. ...

Klynger og coronavirus/COVID19

Vi har samlet et indblik i, hvad de danske klynger gør i denne coronavirus/COVID19-tid. ...

Få svar på spørgsmål om klyngeudbuddet "Innovationskraft"

Informationsmødet den 1. april 2020 om klyngeopslaget "Innovationskraft" aflyses. Der laves FAQ og holdes online-møder i stedet....

Vi er her stadig!

Vi arbejder hjemmefra i de kommende uger. Tøv dog ikke med at kontakte os....

Lombardiet efterspørger medicinsk udstyr

Lombardiet efterspørger hospital/medical udstyr - se listen her...

Nye klyngemidler skal styrke innovationskraften

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger til landsdækkende klyngeaktiviteter i perioden 2021-2024. ...

Tidsplan for udmøntning af klyngemidler

Se tidsplanen for udmøntningen af midler til klyngeprogrammet 2021-2024...

Ny strategi: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Danmark har fået en ny erhvervsfremmestrategi. Strategien udpeger bl.a. de erhvervs- og teknologiområder, som skal være rammen for fremtidens klyngeindsats....

Lanceringsevents - erhvervsfremmestrategi

Danmarks nye strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 lanceres ved en række events....

Internationalt Netværks Program 2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har åbnet for ansøgninger til 2020-call'et til International Network Programme. ...

Klynger har vigtig rolle i Danmarks nye robotstrategi

Danmarks første nationale robotstrategi bliver lanceret i dag. Strategien skal blandt andet være med til at sikre, at robotindustrien bidrager til den grønne omstilling, og at Danmark udnytter de potentialer, der er i at udvikle og bruge robotter....

TechBlast: event med fokus på kunstig og menneskelig intelligens

TechBlast er en ny stor oplevelsesevent med fokus på kunstig og menneskelig intelligens, som afholdes den 20. marts i Odense. ...

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet indleder samarbejde om fremtidens klyngeindsats

Parterne forventer i fællesskab at annoncere midler til klyngeindsatsen fra 2021-2024 i begyndelsen af marts 2020...

Kom tættere på Innovationsfonden

Innovationsfonden og Cluster Excellence Denmark inviterer til dialogmøde den 10. marts...

Klynger har innovationskraft

Analyser fra ind- og udland dokumenterer klyngers effekter og værdi. En ny kampagne stiller skarpt på værdien af klynger og innovationsnetværk....

Cluster Excellence Denmark i 2020

I 2020 fokuserer Cluster Excellence Denmark især på konsolidering, professionalisering og globalisering af de danske klynger og innovationsnetværk....

Nye midler til klynger

Industriens Fond, Nordic Innovation, EU og Innovationsfonden har lige nu midler, som klynger kan søge....

Muligheder for virksomheder i Horizon 2020

UFM har lanceret en kommunikationskampagne, der skal skabe opmærksomhed om Horizon 2020 blandt forsknings- og innovationsparate virksomheder....

Fem år med de danske klynger

I 2014 så Cluster Excellence Denmark først dagens lys. Vi tager et tilbageblik på de sidste fem år med de danske klynger....

Guldklynger til klyngetopmøde i Bruxelles

Otte danske guldklynger var med, da EU Kommissionens klyngeteam for første gang inviterede europæiske klynger til topmøde i Bruxelles i sidste uge. ...

Nye calls fra Nordic Innovation

Calls for runde 2 af Nordic Innovations Nordic Smart Mobility and Connectivity-progran er netop blevet offentliggjort....

Flere SMV'er skal beskytte deres idéer

Ny kampagne skal få flere iværksættere og SMV’er til at beskytte deres idéer med et patent, varemærke- eller designrettighed...

Temaindkaldelse om datadreven vækst

I ny temaindkaldelse efterspørger Industriens Fond projektidéer med fokus på datadreven vækst....

Stor opbakning til Nordic Cluster Meet Up

Der var stor opbakning fra de danske klynger til Nordic Cluster Meet Up 2019 i Malmø...

Det danske innovationssystem under lup

Internationale eksperter har haft det danske innovationssystem under lup og konstaterer, at Danmark har et fantastisk udgangspunkt, men mangler strategisk retning. ...

Horizon 2020 gør danske virksomheder mere innovative

Ny rapport viser, at danske virksomheder tilegner sig både ny viden, får udviklet nye produkter og styrket deres internationalisering, når de deltager i EU’s program for forskning og innovation Horizon 2020...

Har du input til enklere administrationen af strukturfondsprogrammer?

Erhvervsstyrelsen indsamler input til at nedbringe administrative byrder for operatører og virksomheder med ny "Forenklingspostkasse"...

Succesfuld klimadebat

Sammen arrangerede de danske klynger high-level virksomhedsdebat til klimatopmødet C40 i København den 10. oktober....

Klynger får central rolle i erhvervsfremmen

Klyngeindsatsen ser ud til at komme til at spille en central rolle i den decentrale erhvervsudvikling ifølge udkastet til ny strategi på området....

Nye midler til innovation

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop lanceret en indsats, der skal øge antallet af innovative SMV’er gennem støtte til udvikling af nye produkter og løsninger i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner....

International formidling af performance

Hovedresultaterne af "Viden & Vækst - performanceregnskaber for klynger og innovationsnetværk for 2018" er blevet oversat til engelsk....

Klynger i spidsen for cirkulær omstilling

Klynger leder grønne partnerskaber til cirkulær omstilling i SMVer....

C40 Side Event: From Climate Sinner to CO2 Darling

De danske klynger og innovationsnetværk sætter fokus på klimaudfordringer og innovative løsninger under klimatopmødet C40 i København....

Klynger bygger grønne partnerskaber

Danske klynger og innovationsnetværk bygger grønne partnerskaber til gavn for virksomheder og miljøet....

Viden & vækst til danske virksomheder

Det nye Performanceregnskab for 2018 for det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark er ude nu. Samlet set leverer klyngerne og innovationsnetværkene det flotteste performanceregnskab nogensinde....

Nuværende team skal fortsat drive Cluster Excellence Denmark

Danish Clusters ApS, som driver Cluster Excellence Denmark i dag, har vundet kontrakten om at videreføre Cluster Excellence Denmark indtil efteråret 2021....

EU klar med millioner til forsknings- og innovationsprojekter i 2020

EU har offentliggjort de opdaterede arbejdsprogrammer under Horizon 2020-programmet, som nu rummer de konkrete opslag for 2020....

Danske virksomheder henter milliarder hjem fra EU’s Horizon 2020

Flere hundrede danske virksomheder har samlet set formået at hente milliardbeløb fra EU's kasse for forskning og innovation, Horizon 2020....

Søg restmidler fra overgangspulje til klyngekonsolidering

Ikke alle midler blev udmøntet i den første runde om klyngekonsolidering. Derfor er det muligt at søge puljens resterende midler på 7,96 mio. kr....

27 millioner kroner uddelt til klyngekonsolidering

Seks nye projekter, der bidrager til konsolidering af antallet af klynger, har samlet fået 27 millioner kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse....

Nye innovations-superklynger

Den norske klyngeekspert Christian Rangen har netop udviklet et glimrende indblik i fremtidens superklynger...

Midler til øget eksportparathed i SMV'er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en landsdækkende indsats, der skal øge eksportparatheden i SMV'er....

Danske klynger til dialogmøde med EU Kommissionen

På dialogmøde i Bruxelles blev der diskuteret innovationsprojekter, sikring af kvalificeret arbejdskraft, brug af labelsystemet og meget mere...

Fotos, video og præsentationer fra European Cluster Conference

Den 14.-16. maj blev der afholdt European Cluster Conference i Bukarest. Materialet fra konferencen er nu offentliggjort....

Mød EU's klyngeteam i Bruxelles

Cluster Excellence Denmark inviterer danske klynger til et dialogmøde med EUs klyngeteam...

Find inspiration i Canadian Cluster Handbook

Institute of Competitiveness and Prosperity of Canada har netop offentliggjort “The Canadian Cluster Handbook”...

Midler til grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en landsdækkende indsats, der skal forbedre konkurrenceevnen og ressourceeffektiviteten i SMV'er. ...

Nye midler til digitalisering, kvalificeret arbejdskraft og erhvervsfremme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har prioriteret midler til digitalisering, kvalificeret arbejdskraft og andre erhvervsfremmeindsatser....

Overgangspulje til klyngekonsolidering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har etableret en såkaldt overgangspulje til klyngekonsolidering på 35 mio. kr. ...

Nye Grand Solutions-opslag - ansøgningsfrist: 20.8.2019

Innovationsfonden har netop nu tre spændende Grand Solutions ansøgningsmuligheder, som adresserer samfundsrelevante problemstillinger, der går på tværs af brancher og værdikæder....

Dansk samarbejde med klynger og videninstitutioner i Sydtyskland

Dansk-sydtysk samarbejde er temaet for en ny ICDK Outlook og et gå-hjem-møde i april, begge ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse...

Resultater af Nordic Cluster Meet Up

Nordic Innovation har finansieret syv nye projekter gennem call'et Clusters and Ecosystems As Drivers of Nordic Smart Mobility and Connectivity...

Klynger bygger nye globale alliancer

Industriens Fond efterspurgte i 2018 forslag til projekter, der kan styrke dansk erhvervslivs globale relationer. Det er der kommet 11 nye partnerskaber ud af....

Call for ansøgninger til International Network Programme 2019

Nu er det igen muligt for danske forskere at søge om støtte til internationalt samarbejde via International Network Programme. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har åbnet for ansøgninger til 2019-call'et....

Workshops om Strategi for decentral erhvervsfremme

Interessenter og virksomheder inviteres til workshops i erhvervshusene, hvor de kan komme med input bl.a. til den kommende Strategi for decentral erhvervsfremme...

Guides til co-creation workshops og masterclasses

I to nye guides serverer InfinIT inspiration og anbefalinger til co-creation workshops og masterclasses....

EU-Canada high-level event 1-2 April 201

Europa-Kommissionen afholder et EU-Canada arrangement med fokus på internationalisering af klynger....

Danish Sound Network fortsætter i en ny organisering

Danish Sound Network videreføres i en ny forening, der har indgået aftaler med Sound Hub Denmark og Aalborg Universitet om videreførelse af væsentlige dele af netværkets aktiviteter i 2019....

Midler afsat til klynger

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over midler, der kan prioriteres til medfinansiering af klyngeorganisationer og innovationsnetværk....

Klynger og konsolidering

Med erhvervsfremmereformen skal antallet af offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder...

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 lanceret

Klynger og innovationssamarbejde er én af seks prioriteter for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2019....

Opsamlingsrapport på TCIs årskonference 2018

Arrangørerne af TCI’s årskonference har udgivet en opsamlingsrapport på årskonferencen 2018....

Året der kommer i CED

I Cluster Excellence Denmark arbejder vi løbende på at supportere og professionalisere de danske klynger og innovationsnetværk. I løbet af foråret søsættes og fortsættes en række aktiviteter....

DFiR: Hvem skal innovationsfremme-indsatsen være til for?

Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er)....

Ny publikation om 10 års klyngeudvikling i Tyskland

I en ny publikation opridses de seneste 10 års klyngeudvikling i Tyskland....

Guide: Sådan bringer du viden i spil i innovationsnetværk

Infinit har sammen med CENSEC og Copenhagen Fintech lavet en guide til facilitering i innovationsnetværk....

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk