Nyheder

C40 Side Event: From Climate Sinner to CO2 Darling

De danske klynger og innovationsnetværk sætter fokus på klimaudfordringer og innovative løsninger under klimatopmødet C40 i København....

Klynger bygger grønne partnerskaber

Danske klynger og innovationsnetværk bygger grønne partnerskaber til gavn for virksomheder og miljøet....

Viden & vækst til danske virksomheder

Det nye Performanceregnskab for 2018 for det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark er ude nu. Samlet set leverer klyngerne og innovationsnetværkene det flotteste performanceregnskab nogensinde....

Nuværende team skal fortsat drive Cluster Excellence Denmark

Danish Clusters ApS, som driver Cluster Excellence Denmark i dag, har vundet kontrakten om at videreføre Cluster Excellence Denmark indtil efteråret 2021....

EU klar med millioner til forsknings- og innovationsprojekter i 2020

EU har offentliggjort de opdaterede arbejdsprogrammer under Horizon 2020-programmet, som nu rummer de konkrete opslag for 2020....

Danske virksomheder henter milliarder hjem fra EU’s Horizon 2020

Flere hundrede danske virksomheder har samlet set formået at hente milliardbeløb fra EU's kasse for forskning og innovation, Horizon 2020....

Søg restmidler fra overgangspulje til klyngekonsolidering

Ikke alle midler blev udmøntet i den første runde om klyngekonsolidering. Derfor er det muligt at søge puljens resterende midler på 7,96 mio. kr....

27 millioner kroner uddelt til klyngekonsolidering

Seks nye projekter, der bidrager til konsolidering af antallet af klynger, har samlet fået 27 millioner kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse....

Nye innovations-superklynger

Den norske klyngeekspert Christian Rangen har netop udviklet et glimrende indblik i fremtidens superklynger...

Midler til øget eksportparathed i SMV'er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en landsdækkende indsats, der skal øge eksportparatheden i SMV'er....

Danske klynger til dialogmøde med EU Kommissionen

På dialogmøde i Bruxelles blev der diskuteret innovationsprojekter, sikring af kvalificeret arbejdskraft, brug af labelsystemet og meget mere...

Fotos, video og præsentationer fra European Cluster Conference

Den 14.-16. maj blev der afholdt European Cluster Conference i Bukarest. Materialet fra konferencen er nu offentliggjort....

Mød EU's klyngeteam i Bruxelles

Cluster Excellence Denmark inviterer danske klynger til et dialogmøde med EUs klyngeteam...

Find inspiration i Canadian Cluster Handbook

Institute of Competitiveness and Prosperity of Canada har netop offentliggjort “The Canadian Cluster Handbook”...

Midler til grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en landsdækkende indsats, der skal forbedre konkurrenceevnen og ressourceeffektiviteten i SMV'er. ...

Nye midler til digitalisering, kvalificeret arbejdskraft og erhvervsfremme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har prioriteret midler til digitalisering, kvalificeret arbejdskraft og andre erhvervsfremmeindsatser....

Overgangspulje til klyngekonsolidering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har etableret en såkaldt overgangspulje til klyngekonsolidering på 35 mio. kr. ...

Nye Grand Solutions-opslag - ansøgningsfrist: 20.8.2019

Innovationsfonden har netop nu tre spændende Grand Solutions ansøgningsmuligheder, som adresserer samfundsrelevante problemstillinger, der går på tværs af brancher og værdikæder....

Dansk samarbejde med klynger og videninstitutioner i Sydtyskland

Dansk-sydtysk samarbejde er temaet for en ny ICDK Outlook og et gå-hjem-møde i april, begge ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse...

Resultater af Nordic Cluster Meet Up

Nordic Innovation har finansieret syv nye projekter gennem call'et Clusters and Ecosystems As Drivers of Nordic Smart Mobility and Connectivity...

Klynger bygger nye globale alliancer

Industriens Fond efterspurgte i 2018 forslag til projekter, der kan styrke dansk erhvervslivs globale relationer. Det er der kommet 11 nye partnerskaber ud af....

Call for ansøgninger til International Network Programme 2019

Nu er det igen muligt for danske forskere at søge om støtte til internationalt samarbejde via International Network Programme. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har åbnet for ansøgninger til 2019-call'et....

Workshops om Strategi for decentral erhvervsfremme

Interessenter og virksomheder inviteres til workshops i erhvervshusene, hvor de kan komme med input bl.a. til den kommende Strategi for decentral erhvervsfremme...

Guides til co-creation workshops og masterclasses

I to nye guides serverer InfinIT inspiration og anbefalinger til co-creation workshops og masterclasses....

EU-Canada high-level event 1-2 April 201

Europa-Kommissionen afholder et EU-Canada arrangement med fokus på internationalisering af klynger....

Danish Sound Network fortsætter i en ny organisering

Danish Sound Network videreføres i en ny forening, der har indgået aftaler med Sound Hub Denmark og Aalborg Universitet om videreførelse af væsentlige dele af netværkets aktiviteter i 2019....

Midler afsat til klynger

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over midler, der kan prioriteres til medfinansiering af klyngeorganisationer og innovationsnetværk....

Klynger og konsolidering

Med erhvervsfremmereformen skal antallet af offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder...

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 lanceret

Klynger og innovationssamarbejde er én af seks prioriteter for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2019....

Opsamlingsrapport på TCIs årskonference 2018

Arrangørerne af TCI’s årskonference har udgivet en opsamlingsrapport på årskonferencen 2018....

Året der kommer i CED

I Cluster Excellence Denmark arbejder vi løbende på at supportere og professionalisere de danske klynger og innovationsnetværk. I løbet af foråret søsættes og fortsættes en række aktiviteter....

DFiR: Hvem skal innovationsfremme-indsatsen være til for?

Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er)....

Ny publikation om 10 års klyngeudvikling i Tyskland

I en ny publikation opridses de seneste 10 års klyngeudvikling i Tyskland....

Guide: Sådan bringer du viden i spil i innovationsnetværk

Infinit har sammen med CENSEC og Copenhagen Fintech lavet en guide til facilitering i innovationsnetværk....

Webinarrække: Styrk din ansøgning til Horizon 2020

I en række webinarer i første halvdel af 2019 kan du blive skarpere på, hvordan du bedst sammensætter en succesfuld Horizon 2020-ansøgning....

Nye EU-midler til udvikling af Cluster Excellence

EU har netop offentliggjort et nyt call, hvor klynger kan søge om midler til at udvikle ledelsen af klynger....

Ny national millionsatsning på rum-iværksættere

Nyt center til knap 50 millioner forankret på DTU skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning til 40 start-ups med et potentiale på op til 400 nye højteknologiske jobs. ...

Ny lov om erhvervsfremme vedtaget

Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget den nye lov om erhvervsfremme. ...

Internationale eksperter sætter dansk innovation under lup

Et internationalt panel af eksperter skal gennemlyse det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen kan forbedres....

Temaindkaldelse: konkurrencekraft i blockchainteknologien

Under den nye temaindkaldelse kan der søges om støtte til nye projektaktiviteter inden for blockchain...

EU's observatør fik godt indtryk af FutureWeek

Uge 48 stod i FutureWeek Denmarks tegn. EU havde en observatør med, som fik et godt indtryk af de danske klynger og deres aktiviteter....

Masser af spændende events i FutureWeek - uge 48

Den 26.-30. november sætter FutureWeek spot på de danske klynger og innovationsnetværk med events over hele landet....

Dét kan de danske klynger og netværk

Se filmen og få et indblik i, hvad de danske klynger og innovationsnetværk arbejder med....

Nordic Cluster Meet Up

40 klynger fra hele Norden var med ved Nordic Cluster Meet Up i København den 1. november 2018....

FutureWeek Denmark

Uge 48 er FutureWeek. FutureWeek sætter spot på de danske klynger og innovationsnetværk med events over hele landet. ...

Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse

Erhvervsministeriet og KL har indgået en aftale om etablering af seks nye tværkommunale erhvervshuse og seks filialer....

Merete D. Nielsen ny TCI Network President

Merete D. Nielsen, direktør i Cluster Excellence Denmark, er netop tiltrådt den prestigefyldte post som præsident for det globale klyngenetværk TCI Network....

Hvad er TCI Network?

...

Danske klynger er globale

De danske klynger og innovationsnetværk er aktive over hele verden....

Nordic Innovations call klar

Nordic Innovation har netop lanceret deres call "Clusters and ecosystems as drivers of smart mobility and connectivity". ...

Mød amerikanske klynger i København

Til EU-US Cluster Roundtable kan danske/europæiske klynger møde klynger fra USA for at videndele og skabe grobund for nye transatlantiske samarbejder....

EU Cluster Weeks lanceres snart!

Kampagnen skal øge opmærksomheden og engagementet omkring klynger på tværs af EUs medlemsstater....

Stærkt nationalt partnerskab styrker dansk sundhedsinnovation

Det nationale innovationssamarbejde består af erhvervsklyngerne Welfare Tech, LifeScience Innovation, Medtech Innovation Consortium og Copenhagen Healthtech Cluster....

17 nationale innovationsnetværk for 2019-2020 udvalgt

Der er nu sat navn på de 17 operatører af nationale innovationsnetværk fra december 2018 og frem til udgangen af 2020. ...

FutureWeek Denmark bliver anker-event for EU Cluster Weeks.

Se EUs klyngechef, Ulla Engelmann, præsentere nyheden for Danmarks klynger og netværk....

Viden & Vækst til danske virksomheder

Performanceregnskab 2018 viser, at over 16.500 virksomheder deltog i klyngernes aktiviteter sidste år....

Innovation Camp 2018 veloverstået

Knap 120 deltagere fra 41 forskellige danske klynger og innovationsnetværk og andre organisationer var samlet i Sorø den 23. august til den årlige Innovation Camp....

Præsentationer fra "Bæredygtig finansiering af klynger og netværk"

Præsentationerne fra workshoppen om bæredygtig finansiering af klynger og netværk er nu tilgængelige online....

Clusters as drivers of Nordic smart mobility and connectivity - presentations

Presentations from the workshop May 16 in Stockholm....

Flere SMV’er skal være grønne, cirkulære og mere konkurrencedygtige

Erhvervsministeren er klar med et nyt initiativ, der skal løfte omstillingen til cirkulær økonomi....

Innovation Camp 2018 - tilmeld dig i dag!

Camp'en er for klynger og innovationsnetværk i Klyngekataloget og finder i år sted den 23. august i Sorø. ...

Novo Nordisk Fonden præsenterer ny strategi for uddeling af midler

Tidligere på foråret afholdt Cluster Excellence Denmark en workshop med Novo Nordisk Fonden. Fonden er nu klar med sin strategi for uddeling af midler....

EU’s forskningsmilliarder skal gå til de bedste ideer

EU’s nye rammeprogram er blevet offentliggjort. Høj kvalitet skal belønnes, mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers....

Aftale om regionernes økonomi for 2019

Regionernes rolle i fremtidens erhvervsfremme indgår som en del af aftalen....

Samarbejds- og organisationsmodeller for klynger og innovationsnetværk

Hvordan opbygger man stadigt mere professionelle og stærke klynger? Det spørgsmål søger Cluster Excellence Denmark at besvare i et nyt notat om samarbejds- og organisationsmodeller for klynger og innovationsnetværk....

Lancering af European Defence Skills Partnership

Nyt samarbejde om kompetenceopbygning i den europæiske forsvarsindustri lanceres ved event i Bruxelles....

Politisk aftale om erhvervsfremmesystemet

Færre offentligt finansierede klynger og netværk og etablering af en Erhvervsfremmebestyrelse er blandt resultaterne af aftalen....

Greater Copenhagen Cluster Initiative

Greater Copenhagen Cluster Initiative tilbyder midler til klyngedrevne pilotprojekter inden for rammerne af Greater Copenhagens handlingsplan....

Fælles forståelse af forenklet erhvervsfremmeindsats

Regeringen og KL har nået en forståelse af, hvordan en fremtidig erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring skal tilrettelægges....

Deltag i debatten om fremtidens danske videnbrobyggere

Fra i dag og i de kommende uger kan man på ufm.dk give input til processen med at udvælge operatører af nationale innovationsnetværk for perioden 2019-20. ...

Programmet for workshoppen Clusters as Drivers... er klart

Se programmet for workshoppen Clusters as Drivers of Nordic Smart Mobility and Connectivity...

Programmet for Greater Copenhagen Cluster Summit 2018 er ude

Vi er klar med programmet til Greater Copenhagen Cluster Summit 2018, som finder sted den 8. maj i Malmø....

Forenklingsudvalgets rapport Fokuseret & Fremtidssikret

Udvalget er kommet med 26 anbefalinger til en forenkling af erhvervsfremmesystemet, herunder færre, landsdækkende klynger og netværk....

Dansk deltagelse ved EUs første Cluster Policy Forum

Danmark var repræsenteret, da EU for første gang samlede europæiske klynge policy makere til European Cluster Policy Forum....

Nyt dansk innovationscenter i Boston

Et nyt innovationscenter i Boston skal gøre det lettere for danske forskere og virksomheder at få kontakt til partnere fra forskningsmiljøerne omkring Harvard og MIT....

Erfagruppe for klyngekommunikation sætter fokus på nyhedsbreve

Næste møde i erfagruppen for klyngekommunikation sætter fokus på nyhedsbreve, og hvordan det skaber værdi for klyngerne....

Gerd Meier zu Köcker til Greater Copenhagen Cluster Summit 2018

En af Europa’s førende klyngeeksperter Dr. Gerd Meier zu Köcker bliver hovednavnet til “Greater Copenhagen Cluster Summit 2018"...

Programmet for Upgrading knowledge eco-systems through clusters er ude

Vi er klar med vores program til den spændende workshop om upgrading knowledge eco-systems through clusters...

Ny temaindkaldelse om globale alliancer

Industriens Fond efterspørger projektideer og forslag til nye aktiviteter, der kan øge antallet og styrke omfanget af globale alliancer....

24 Innovation Express projekter

24 nye projekter er netop blevet offentliggjort. 19 af dem har dansk deltagelse....

Nyt opslag vedr. ansøgning om bevilling til Innovationsnetværk 2019-20

Der er nu åbent for ansøgninger om bevilling til innovationsnetværk for perioden 2019-2020....

Klynge faciliterer dansk-amerikansk biogas alliance

I januar afholdtes kick-off på ny biogas eksportalliance, der har til formål at realisere vækstpotentialet på det nordamerikanske marked....

2,8 mio. til innovationscentre og innovationsnetværk

For tredje år i træk støttes en række pilotprojektsamarbejder mellem danske innovationsnetværk og de seks udenlandske innovationscentre....

Nye EU-midler til klynger

EU har netop offentliggjort nye projektmidler med fokus på klyngers rolle i smart specialisering....

Ny Innovationsattaché i Seoul

Den nye innovationsattaché i Innovation Centre Denmark, Seoul har et godt kendskab til de danske klynger og netværk....

Erhvervslivets forskning og udvikling

En ny publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kortlægger udviklingen i erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling fra 2008 til 2015....

Dansk Lyd søger en konsulent

Innovationsnetværket Dansk Lyd søger en konsulent til sekretariatet...

Forskningsnation i verdenselite

Klynger og innovationsnetværk er en del af de initiativer, der skal bidrage til at løfte kvaliteten af dansk forskning og få forskningen til at gøre mest mulig gavn i samfundet....

Ny jysk it-bastion

BrainsBusiness i nord og it-forum i midt og syd, indgår nu et strategisk samarbejde...

Vejen til fremtidens innovative Danmark

De danske klynger og innovationsnetværk har dedikeret uge 48 til fremtidens løsninger under overskriften Future Week Denmark...

Evaluering af ECEI

Ny evaluering viser, at de danske klynger og netværk grundlæggende er positive over for det europæiske klyngecertificeringssystem ...

National HUB for cirkulær økonomi

Der skal tænkes på tværs af både sektorer, fagområder og værdikæder, hvis cirkulær økonomi skal lykkes i Danmark ...

Kommunikationsjobs i klynger

Vil du arbejde i en af de danske klynger eller netværk, så se ledige jobs her....

Ministeropbakning til FutureWeekDenmark

Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind opfordrer virksomheder til at deltage i FutureWeekDenmark...

Ny køreplan for H2020-tilskud

Europa-Kommissionen har offentliggjort en opdateret version af tilskudsaftalen med uddybende forklaringer og eksempler....

Dét kan de danske klynger og netværk

Se filmen og få et indblik i hvad de danske klynger og innovationsnetværk arbejder med. ...

Opslag til H2020 for 2018-20

EU har netop offentliggjort de sidste store treårige arbejdsprogrammer i Horizon 2020...

Grand Solutions 2018

Grand Solutions skal udvikle nye innovative løsninger baseret på excellent forskning...

Innovationsnetværk Danmark

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab for 2017...

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk